Home

БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
Стефан Данаилов
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
 
Всички автори
Александър Лилов
Александър Симов
Андрей Пантев
Бойко Маринков
Боряна Костова
БСП, район ВЪЗРАЖДАНЕ
Велислава Дърева
Венелин Новаков
Вени Марковски
Веселка Венкова
Георги Близнашки
Георги Готев
Георги Кадиев
Георги Пирински
Димчо Михалевски
доц. Александър Макавеев
Живко Георгиев
ИБ на ГС на БСП
Ивайло Калфин
Иван Таков
Иво Атанасов
Илияна Йотова
Ина Михайлова
инж. Илия Калев
Ира Милева
Кирил Добрев
Клуб КУЛТУРА
Кривата Круша
Кристиан Вигенин
Лилия Томова
Михайл Михайлов
Национален съвет на БСП
Нидал Алгафари
Николай Малинов
От www.argumenti-bg.com
От www.bsp.bg
От www.capital.bg
От www.dnevnik.bg
От www.duma.bg
От www.focus-news.net
От www.obshtestvo.net
От www.pogled.info
От www.standartnews.com
От www.trud.bg
От вестник Нова Зора
Панчо Панчев
проф. Пламен Павлов
Прошко Прошков
Ралица Табакова
Росен Иванов
Румен Петков
Руслан Йорданов
Сергей Станишев
Таня Буруджиева
Тихомир Стойчев
Тодор Коруев
Уляна Гервазова
Чавдар Добрев
Юрий Борисов
Явор Куюмджиев
Янаки Стоилов
Национален съвет на БСП
РЕЗОЛЮЦИЯ

Проект!
ДЕЙСТВЕНА БСП - ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА
Политическа резолюция
07.април.2012, Национален съвет на БСП

1. Демократичната промяна в България е неотложна.

Новите социални и политически условия днес все по-категорично налагат БСП да поеме отново отговорността си като партия на промяната. Неотложна е демократична промяна в управлението на страната, промяна за излизане от кризата, за възстановяване и развитие на България като единна и национална, демократична, социална и правова държава.

Управлението на ГЕРБ със своята антидемократична,  антисоциална и антинационална политика изостря заплахите и рисковете пред страната. Разслоенията и неравенствата добиват безпрецедентни измерения и водят до разпад на държавността, на социалните връзки и деморализация на обществото. Налице е процес на все по-голямо изключване на цели социални слоеве. Налагат се нови разделителни линии – политически, икономически, културни, етнически и териториални.

Управляващите провеждат откровена политика в интерес на едрия капитал, популистка политика, която подкопава социалните основи на демокрацията. Реалност е корпоративният и манипулираният вот, който прави изборите нечестни и недемократични. Грубо се погазват основни конституционни права и свободи на българските граждани. Несигурността за утрешния ден и насажданотоусещане за безалтернативност водят до апатия и недоверие към институциите, към политиката и политиците.

България се нуждае от радикална промяна на социалната и икономическата политика, от стриктно спазване на конституционните норми и демократичните принципи и механизми.

Необходима е действена БСП, която да стане основен фактор за тази демократична промяна в името на България и българските граждани.

 

2. БСП – с отговорност за демократичната промяна.

         БСП участва активно в създаване на конституционните основи за развитие на България като демократична, социална и правова държава. Но в годините на прехода допуснахме слабости, грешки и отклонения от заявената политика и намерения, които ерозират доверието на гражданите към лявата алтернатива.

Днес ни е необходим трезв, откровен и реалистичен поглед към състоянието и проблемите, пред които партията е изправена. Не можем да премълчаваме, че се развиват негативни тенденции, които ограничават позициите и влиянието на БСП в обществото:

-      задълбочават се промените във възрастовата структура;

-      налице са сепаративни тенденции на общинско и регионално ниво в резултат на капсулиране на партийните структури;

-      отслабват позициите и влиянието в селата и в по-малките градове;

-      ограничават се експертният потенциал, капацитетът и ресурсите на партията на различни нива;

-      допуска се заобикаляне и неспазване на уставни правила и норми на партиен живот;

-      продължава практиката на прехвърляне на политически отговорности на по-горни равнища;

-      нарушават се жизнените връзки и отношения между ръководни структури и членовете и симпатизантите на партията.

За да направим БСП по-действена, по-ефективна и по-убедителна в политиката, трябва да продължим промяната и обновлението.

 

Необходима ни е промяна в подхода при изработването и провеждането на политика, която:

-      изразява непосредствено и последователно интересите на хората на труда, социално слабите и беззащитните;

-      не допуска разминаване между програмни цели и намерения и реална политика;

-      разширява диалога и взаимодействието с други партийни формации и граждански структури в интерес на постигането на национално съгласие за защита на демокрацията и на правата на хората;

-      създава нова мотивация и по-широко участие на социалистите и гражданите още в процеса на формиране на политиката.

 

Необходима ни е нова политическа платформа, която мотивира разочарованите избиратели, българските граждани, върху които падна най-голямата тежест на прехода и кризата.

Необходима ни е нова политическа платформа, която отговаря на очакванията за промяна в политиката, която да е достатъчно съдържателна, ясна и разбираема за всеки български гражданин.

Необходими са ни идеи и политики за днешния и утрешния ден, които да отговорят на потребностите и стремежите на хората за по-добър живот и по-добро бъдеще.

 

3. Действена БСП – средства и механизми за промяна и обновление.

Необходима ни е промяна в мотивите за участие в партийната дейност и в политическия процес. Пред големите предизвикателства на времето и кризата, пред реалностите и опасностите за демокрацията вследствие на това вредно за страната управление сме длъжни:

-      да изведем и предложим кауза, която да обединява, а не да разделя нацията и обществото; 

-      да утвърждаваме политическия морал като водещ в поведението и действията на нашите представители в публичната власт;

-      да отстояваме разбирането идейните мотиви, а не стремежите към лично облагодетелстване отново да бъдат определящи за всеки, който се ангажира с лявата политика.

 

За да преодолеем кризата на политическото представителство, която се задълбочава през последните години, е необходимо:

-      да издигаме кандидати, които изразяват и могат да отстояват социалните интереси на хората, заложени в лявата политика;

-      да утвърждаваме политически дейци с авторитет, позиции и влияние в обществото, доказали своя професионализъм;

-      да развием системата за номиниране на кандидатите за публични длъжности, за да не допуснем проявите на псевдодемокрация;

-      да изведем на ново равнище работата за постигане на равнопоставеност между половете и приемственост между поколенията.

 

Необходимо е рязко да ограничим ролята на частните и корпоративните интереси, за да не допуснем опити за дирижиране на обществено-политическия живот чрез прекомерно влияние на извън публичните фактори и структури. Не трябва да допуснем:

-      обвързването и провеждането на политика, която не е в съответствие с нашите ценности и идентичност;

-      налагане на кадрови решения, както във вътрешнопартиен план, така и за публични длъжности, които не отразяват необходимото политическо представителство;

-      влияние върху изборния процес, което не отговаря на интересите на партията;  

-      финансиране, което противоречи на нормативната уредба и политическия морал.

 

         Трябва да продължим промяната и обновлението в партията.  За целта е необходимо:

-      обновление и приемственост на партийните ръководства на местно, регионално и национално ниво;

-      приемът на нови членове да стане осъзнат и постоянен, а не конюнктурен и кампаниен процес;

-      младежкото и женското обединение и движението на ветераните да се развиват като структури за влияние и позиции в обществото, а не за вътрешнопартийна употреба;

-      утвърждаване на откритостта и публичността при провеждане на партийната политика в новата медийна среда;

-      прилагане на нови механизми за работа и комуникация в социалните мрежи.

 

Трябва да продължим организационната реформа в партията като:

-      развиваме демократичните принципи и процедури чрез утвърждаване на вътрешнопартийни избори, референдуми и допитвания, които да станат водещи и да се превърнат в постоянна практика;

-      повишаваме равнището на контрол по отношение на функционирането на партийните органи и на взетите решения на всички равнища по вертикала и хоризонтала;

-      създадем федерации, обединения и клубове на местно и национално ниво, които могат да обединят изначително да повишат нашия професионален потенциал;

-      прилагаме и развиваме статута на съратниците и симпатизантите, за да разширяваме позициите и влиянието на партията. 

 

Грубите нарушения на закона и морала при последните избори и свързаните с тях опасности за демокрацията изискват съсредоточаване на усилията на БСП към провеждане на свободни и честни избори. Връщането на доверието на избирателите към лявата алтернатива се нуждае не от манипулации, а от свободен израз на волята на гражданите. Това налага БСП да оптимизира своето участие в изборния процес. За тази цел е нужно:

-      да формираме предизборни структури, подчинени на ефективността, а не на политическата целесъобразност;

-      да наложим за наши представители в изборните структури членове и симпатизанти, които няма да допуснат нарушения в изборния процес, противоречащи на закона;

-      да разширим значително мрежата на преките и активни участници в изборния процес – наблюдатели, застъпници, съмишленици, симпатизанти;

-      да повишим рязко активността на партийните органи и структури в изборния процес;

-      да подготвим, организираме и проведем предизборна кампания на високо политическо и професионално ниво в съответствие с новите условия и реалности;

-      да активизираме работатав изборния ден като кулминация в изборния процес, осигурявайки максимална мотивация, ангажираност и контрол. 

 

БСП има традиция, кауза и воля да защити демокрацията. Това не е тяснопартийна задача, а залог за бъдещето на България. Трябва да докажем, че можем да бъдем партия на солидарността и справедливостта в кризата, сила в демократичната промяна.

 

                                                                       (Одобрена с протокол № 11

                                                                       на ИБ на НС на БСП от 3.ІV.2012 г.)

автори | контакти | карта на сайта | условия за ползване | повериталност
© Copyright 2011 - 2021, БСП район ВЪЗРАЖДАНЕ, www.renesans-bsp.bg, Всички права запазени | Web design: Parrot Design Studio
PES socialistgroup Сощиалистически интернационал БСП Германия Дума