Home

БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
Стефан Данаилов
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
 
Всички автори
Александър Лилов
Александър Симов
Андрей Пантев
Бойко Маринков
Боряна Костова
БСП, район ВЪЗРАЖДАНЕ
Велислава Дърева
Венелин Новаков
Вени Марковски
Веселка Венкова
Георги Близнашки
Георги Готев
Георги Кадиев
Георги Пирински
Димчо Михалевски
доц. Александър Макавеев
Живко Георгиев
ИБ на ГС на БСП
Ивайло Калфин
Иван Таков
Иво Атанасов
Илияна Йотова
Ина Михайлова
инж. Илия Калев
Ира Милева
Кирил Добрев
Клуб КУЛТУРА
Кривата Круша
Кристиан Вигенин
Лилия Томова
Михайл Михайлов
Национален съвет на БСП
Нидал Алгафари
Николай Малинов
От www.argumenti-bg.com
От www.bsp.bg
От www.capital.bg
От www.dnevnik.bg
От www.duma.bg
От www.focus-news.net
От www.obshtestvo.net
От www.pogled.info
От www.standartnews.com
От www.trud.bg
От вестник Нова Зора
Панчо Панчев
проф. Пламен Павлов
Прошко Прошков
Ралица Табакова
Росен Иванов
Румен Петков
Руслан Йорданов
Сергей Станишев
Таня Буруджиева
Тихомир Стойчев
Тодор Коруев
Уляна Гервазова
Чавдар Добрев
Юрий Борисов
Явор Куюмджиев
Янаки Стоилов
От вестник Нова Зора
РЕФЕРЕНДУМ

Отговорът на една лъжа - заключение
22.януари.2013, От вестник Нова Зора

Уважаема читатели, тъй като очаквам да се обадят някои от многознаещите „експерти”по инвес­тициите на големи обекти, като след­ствие от статията („Отговорът на една лъжа”,1 и 2 част), съм подготвил нещо като заключение - за да са наясно.

Ако инвеститорът е решил и има възможност да построи централата с налични собствени средства (собствен капитал, както обичат да се изразяват експертите), в резултат на оскъпяване­то на строителството по време на из­граждане на обекта за 6 години:

- след приключване на преговорите и подписването на договора базовата (на­чалната) цена на обекта е 4 894,7 млн. евро (ред 6, колона 2 от таблиците към стати­ята „Отговорът на една лъжа-2 част ”). Да я за­кръглим на 4 985 млн. лв. Приемам, че го­дишните плащания на строителя ще стават на равни части, т.е. 4 985 6 & 831 млн.евро. Тези плащания (траншове) обаче ежегодно се оскъпяват в резултат на инфлацията с 4,5%, или:

За 1-вата година

831,0x 1,045 = 868,4

За 2-рата година

868,4x1,045 = 907,5

За 3-ата година

907,5x 1,045 = 948,3

За 4-ата година

948,3x1,045 = 991,0

За 5-ата година

991,0x1,045 = 1035,6

За 6-ата година

1035,6x1,045= 1082,2

Всичко

5 833,0 млн. евро

 

 

В лева:приблизително11 400 млн. лева или приблизително11,4 милиарда лева

Подчертавам, че изплащането на тази сума (11,4 млрд. лв.) не става извед­нъж, а в продължение на 6 години.

По време на петъчното заседание на Народното събрание от 26.10.2012 г., г-н Костов категорично заяви, че при дър­жавно финансиране на проекта „Беле­не”, народът ще плаща два пъти: веднаж като данъкоплатец, и втори път - като потребител на електроенергията от централата.

И така, цената на централата е 11,4 млрд. лв., без да се изплащат след това лихви. Централата влиза в експлоатация, произвежда и продава електроенер­гия. Тя започва да формира и годишни пе­чалби, които ще бъдат не по-малки от тази на АЕЦ „Козлодуй”.

За 9-те месеца на настоящата 2012 г. АЕЦ „Козлодуй”обяви печалба ~ 150 млн. лв., която до края на годината следва да се очаква да достигне до 200 млн. лв. Тази печалба обаче е формирана при сегашните продажни цени на елек­троенергията -15,30 лв. Мвч за регули­рания вътрешен пазар, и около 75 лв. / Мвч за свободния пазар.

Тъй като цената на електроенер­гията през следващите години неми­нуемо ще расте с годишните инфла­ции, то и печалбата ще расте най- малко със същия темп.

Като имаме предвид, че досега са из­платени около 1,5 млрд. лв. за проекта и строителната площадка, то за завърш­ването на строителството всъщност са необходими 11,4 - 1,5~10,0 млрд. лв., платими (подчертавам) за 6 години.

И така, г-н Премиер, какво ви пре­чеше от наследения излишък от 8,5 млрд. лв. да извършвате посоченитепо-горе годишни плащания? Изли­шък, който и без това стопихте, без да знаем за какво?!

Това е цената на цялата центра­ла (10,4 млрд. лв.), т.е. за 100 % собственост.

Ако се привлече стратегически инвес­титор с 49% участие във финансиране­то, и след това със съответна собстве­ност, то България ще изплати за строи­телството 0,51 х 10,4 = 5,3 млрд. лв. И го­дишните плащания ще бъдат съответно два пъти по-малко.

Но не е само това. Тъй като досега сме изплатили 1,5 млрдлв., реално ос­тава да плащаме 5,3 -1,5 = 3,8 млрд. лв.

Уважаеми колега Костов, Вие сте из­вестен икономист с претенции, че има­те и математическо образование. Ако като икономист е допустимо да прави­те неясни и многословни заключения, то като математик това е некоректно, тъй като в математиката, особено в елементарната алгебра (аритметика­та), позната на всички граждани, завър­шили дори средно образование, могат да се учудят.

автори | контакти | карта на сайта | условия за ползване | повериталност
© Copyright 2011 - 2021, БСП район ВЪЗРАЖДАНЕ, www.renesans-bsp.bg, Всички права запазени | Web design: Parrot Design Studio
PES socialistgroup Сощиалистически интернационал БСП Германия Дума