Home

БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
Стефан Данаилов
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
 
БСП, район ВЪЗРАЖДАНЕ
Почивай в мир, Ламбо!

БСП-Възраждане отбелязва 146 г от обесването на Апостола на свободата Васил Левски

Среща-дискусия на актива на район Възраждане и др. Калоян Паргов

Глас срещу ГЕРБ - глас за България

1-ви МАЙ - Международен ден на труда!

II-рото заседание на Четиринадесетата районна конференция на Районната организация на БСП - Възраждане

На добър час уважаеми президент Радев и вицепрезидент Йотова!

БСП - район Възраждане и младежката организация в района с благотворителна акция

Почина проф. Велко Вълканов!

Браво на младежите от районната младежка организация във Възраждане

Светът загуби Фидел Кастро!

ЧЕСТИТА ПОБЕДА!

Спортен празник в рамките на инициативата на РС на БСП в район Възраждане "Ренесанс за Възраждане"

Среща-дискусия с общинския съветник др. Борис Цветков

Среща-дискусия с народния представител от БСП-Лява България др, Георги Свиленски

Политически отчет

14 отчетно-изборна конференция на БСП “Възраждане” – дела и документи

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Декларация на 13-та Конференция на РПО на БСП „Възраждане”

Предложения за депутати в ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ избрани на 13-та Конференция на РПО на БСП „Възраждане”

СКЪПИ ЖЕНИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

КОНФЕРЕНЦИЯ

Р Е З О Л Ю Ц И Я
на 14-та отчетно-изборна конференция на районната организация на БСП, район „Възраждане”
09.април.2016, БСП, район ВЪЗРАЖДАНЕ

Конференцията установи, че продължава традицията за утвърждаване на балансиран състав на организацията. Съхрани се тенденцията за водене на пълноценен партиен живот в преобладаващата част от районните организационни структури. Високо се оценяват и усилията на Районния съвет и на основните партийни организации за разширяване на влиянието на БСП сред младите хора. Ангажираността и отдадеността на членовете на РС по проблеми, свързани с ежедневието и бита на живеещите в район „Възраждане” също получават много висока оценка. Като задоволителна се определя и работата на РС на БСП „Възраждане” с неправителствените организации и сдружения, действащи на територията на района. Наред с това Конференцията декларира подкрепата си към политиката на НС на БСП да търси подходящи формули за единодействие по конкретни проблеми и с други политически и граждански формации.

Районната конференция одобрява оценките в политическия отчет относно работата на представителите на БСП в европейския парламент, в Народното събрание и в органите на местното самоуправление.

Дейността на РС на БСП „Възраждане” и структурите на районната организация по време на парламентарните избори през 2013 и 2014 г., изборите за български депутати в европейския парламент през 2014 г., както и местни избори 2015 г., беше задоволителна и се положиха сериозни усилия за постигане на добри резултати. Една от най-ярките характеристики на изборите в България през последните години, организирани от ГЕРБ обаче бе затвърждаването на впечатлението, че изборният процес тенденциозно се опорочава чрез манипулации, непрозрачност и безпрецедентен политически натиск.

Делегатите на конференцията с тревога наблюдават и развитието на социалните и икономическите процеси в страната и управленските решения на настоящото правителство. Управлението на държавата е авторитарно, антинародно, грабителско, непоследователно, непредвидимо, небалансирано и не отчита интересите и потребностите на милионите обедняващи български граждани.

Във вътрешнопартиен план делегатите на конференцията за пореден път отбелязват тенденция към подозрителна предконгресна медийна активност на уважавани партийни другари и опити за изместване на вниманието към несъществуващи или незначителни вътрешнопартийни проблеми вместо съсредоточаване върху истински важните въпроси за партията и за България.

 

Четиринадесетата отчетно-изборна конференция одобрява и приема тезите, изводите и констатациите, съдържащи се в политическия отчет на РС на БСП „Възраждане” за работата на районната организация през периода април 2012 г. - април 2016 г.  

 

РЕШИ:

 

  1. Застаряването на основните партийни организации е факт, както и затруднената комуникация между тях и клубовете по интереси, където най-често членуват работещите социалисти. Наред с приемането на значителен брой млади социалисти обаче трябва да се търсят и нови форми на общуване и обновяване на партията с цел непрекъсната подкрепа и помощ в организационно и идейно-политическо отношение за преодоляване на възникващи затруднения, както и в намиране на съвременни и привлекателни форми на работа и организационен живот на МО на БСП „Възраждане“.
  2. Във връзка с недостатъчно убедителното представяне на БСП на изборите през последните години Конференцията задължава новоизбрания РС на БСП да продължи системните си усилия за привличане на нови членове, симпатизанти и поддръжници на партията.
  3. Конференцията задължава новоизбрания РС на БСП, използвайки ресурсите и енергията на партийните членове и на гражданското общество, енергично да се противопоставя на всякакви намерения и опити за опорочаване на изборния процес.
  4. Новоизбрания РС следва да продължи активната си ангажираност с проблемите на района и да подпомага гражданите и представителите на бизнеса в преодоляване на затруднения от битов, административен и друг характер.
  5. Препоръчва на новоизбрания РС на БСП да активизира усилията си за повишаване на общественото доверие в партията и за разширяване на социалната база на БСП.
  6. Препоръчва осъществяването на евентуално взаимодействие с други партии и граждански структури да е на принципна основа и да не накърнява идейно-политическите основи на БСП.
  7. Конференцията задължава новоизбрания РС на БСП да изразява непримиримост към грешките в управлението на района, столицата и страната и да предлага решения, които да утвърждават образа на БСП като партия на социалната справедливост и единствена алтернатива на сегашното управление.
  8. Конференцията задължава новоизбрания РС на БСП и делегатите на предстоящите Градска конференция и Конгрес на БСП активно да се ангажират с подготовката и обсъждането на документите за Конгреса и да не допуснат подминаване и замитане на принципните и важните за съдбата на партията и на държавата проблеми.
автори | контакти | карта на сайта | условия за ползване | повериталност
© Copyright 2011 - 2021, БСП район ВЪЗРАЖДАНЕ, www.renesans-bsp.bg, Всички права запазени | Web design: Parrot Design Studio
PES socialistgroup Сощиалистически интернационал БСП Германия Дума